Levnadsbeskrivning

under konstruktion


Här ska vi försöka berätta om Elgas liv. Tyvärr kommer det att finnas luckor och skeenden som vi inte känner till. Upptäcker ni felaktigheter eller brister går det bra att kontakta oss.

Vi är Elgas två år yngre lillasyster Nellys två döttrar. Även om vi är födda och uppvuxna i Stockholm så har vi spenderat mycket tid i Finland. Dels alla sommar- och jullov i vår pappas lägenhet i Helsingfors, i vilken Elga bodde under vinterhalvåret från 1964 och året runt de sista tre åren då hon var för sjuk för att åka till Ruovesi. Dels i Elgas hus i Ruovesi under några veckor varje sommar, från tidigt 60-tal och framåt.

Vi är svenskspråkiga men vi talade finska med Elga. Elgas förstaspråk blev finska, hon gick i finsk skola, hon talade finska med sin syster och sin man. Men som liten talade hon först tyska och hon talade tyska med nästan alla släktingar. Med sin pappa talade hon ryska. Förklaring till detta hittar vi i släktens historia vilket vi ska försöka berätta lite om.

Elgas mamma Olga och pappa Edgar, har till stor del samma släkt, de var kusiner. Olgas pappa var bror med Edgars pappa.

Olgas mamma var Adéle Bandholtz, Edgars mamma var Charlotte Frankenhaeuser, båda från, likt Sesemann, tyskättade viborgska släkter som kräver mångdimensionella släktträd.

Då Viborg förloras till Ryssland 1710 flyttar en del av de tyskättade till Borgå, en del blir kvar och en del börjar flytta till det framväxande St Petersburg. Viborg återförs till Finland i samband med bildandet av storfurstendömet Finland 1811 och är Finlands näst största stad vid Finlands självständighet 1917 och fram till 1939. Förorten Tienhaara ("vägskäl" på svenska), där Elga växte upp, ca sex kilometer väster om Viborg, evakueras tillsammans med staden under vinterkriget 1939-1940 och avträdes till Ryssland den 13:e mars 1940. Staden återerövras av Finland 1941, viss återflyttning sker, men faller till Ryssland återigen 1944.

Viborgs öde har gjort att dessa släkter idag knappt alls finns kvar i Viborg.

Elgas mamma Olga föddes 1895 i Gori, Georgien, då Ryssland. Elgas pappa Edgar föddes sex år tidigare i Tbilisi, Georgien, ca 50 km öster om Gori.

Deras gemensamma farfar Georg Hermann Sesemann, boende i St Petersburg, hade tolv barn varav nio söner. I slutet av 1880-talet flyttar familjerna till fyra av sönerna, däribland Olgas och Edgars föräldrar, till Gori i Georgien, då Ryssland. Där bygger de upp en såg tillsammans med en femte son som redan är etablerad i Georgien.




I slutet av 1890-talet, när Olga bara är ett par år, läggs sågen ned p g a lönsamhetsproblem och de flesta av sönerna med familjer flyttar tillbaka till St Petersburg. När Olga börjar skolan i St Petersburg går hon i den tyskspråkiga Annenschule.

I och med ryska revolutionen och Finlands självständighet 1917 flyttar de flesta av de tyskättade viborgska familjerna i St Petersburg tillbaka till Finland, många just till Viborg. Nästan alla i den sesemannska släkten flyttar från Ryssland men inte alla.

Olga och Edgar gifter sig 1921 i Viborg och flyttar till Tienhaara utanför Viborg. Elga föds 1922 och systern Nelly föds 1924.

Edgars pappa är disponent för en linoljefabrik i Tienhaara sedan 1908. Edgar har studerat till diplomingenjör i Tyskland och går i faderns spår och blir disponent för oljefabriken. Familjen flyttar in i disponentvillan som ligger på fabriksområdet.


Edgars förstaspråk var ryska och hans finska var ganska dålig men en stor del av arbetarna ska ha varit rysktalande. Även en del andra släktingar var i första hand rysktalande.

På så vis lärde sig Elga även ryska. Så Elgas första språk var tyska, sen ryska och det var först i skolan som hon lärde sig finska på riktigt och även svenska.



Linoljefabriken ligger utmed järnvägen, med egna stickspår, ca 500 meter väster om Tienhaaras tågstation. Elga och lillasystern Nelly går i finskspråkig skola inne i Viborg och åker tåg från Tienhaara till Viborgs centrum. Sträckan är bara ca sex kilometer och det finns bara ett tågstopp på vägen, så resan tar bara ca tio minuter. Elga och Nelly äter ofta lunch i Viborg hos någon av hennes mammas systrar, som alla utom Ellen, bor i Viborg. Även många andra släktingar bor i Viborg och Elga och Nelly besökte ofta sina sysslingar Margarethe Frankenhaeuser och Karin Frankenhaueser (finlandssvenska: småkusiner). Dessa är 20 - 25 år äldre än Elga och Nelly och får väl räknas till de många barnlösa tanter som fanns i Elgas uppväxt.



Edgar har tre stycken hobbies. Han bygger fioler i olika storlekar ända upp till cello och även andra finsnickerier. Han odlar kaktusar, hundratals, inomhus och i uppvärmt växthus. Han är en avancerad amatörfotograf, även halvformat och glasplåtar. En del foton är uppställda gruppfoton där han själv kan se lite stel ut, troligen delvis beroende på att det är han själv som är fotografen med hjälp av självutlösare. Men många bilder är stämningsfulla och fina snapshots vilka känns mycket moderna.



De flesta bilder här som är tagna under 20- och 30-talet är tagna av Edgar. Han tog många bilder av släkt och vänner men framför allt av barnen. Många visar hur Elga leker med sin syster och enligt Elga så är det en sann bild, då de sällan umgicks med andra än släkten. Många i släkten var dessutom ogifta och barnlösa. De lekte inte med barnen på orten och skolkamraterna var ju i Viborg.



På sommaren är familjen ofta i Tikkala. Det ligger inte så långt från Tienhaara, det tar kanske 20 minuter med bil, det är bara ca sex kilometer fågelvägen. Tikkala köptes av Olgas och Edgars farfar Georg Herman Sesemann 1861. Tikkala är en lantegendom med ca tre bostadshus, uthus och ekonomibyggnader med land och vatten. Det ligger ca sex kilometer norr om Viborg och har sjökontakt med Finska viken.

Med tiden byggs fler hus och en del av släkten bor där året om. T ex Osvald Parland, gift med Ida Maria Sesemann (kusin till Olga), omgift med Ellen Sesemann (syster till Olga), bor med de fyra sönerna (Henry, Oscar, Ralf och Herman) året runt i ett hus under tiden ca 1914 - 1920, därefter som sommarbostad.