Svenska     English

KirjallisuusOMAT TEOKSET


Kuvajaisia 

WSOY julkaisi Elga Sesemannin omaelämäkerrallisen teoksen Kuvajaisia - Erään omakuvan taustamaisemaa vuonna 1959. Romaani käsittelee Elgan lapsuutta, mutta henkilöhahmojen nimet on muutettu todellisista kuvitteellisiksi. Elgan pikkuserkku Oscar Parland on kirjoittanut artikkelin, joka paljastaa romaanin henkilöhahmojen todelliset henkilöllisyydet.
Sade kirjoitti lyijykynällä

Diktsamling utgiven 2002. Elgas poesidebut, vid drygt 80 års ålder. ISBN 951 - 787 - - 152 - X

KIRJOITUKSET, KIRJAT JA ARTIKKELIT

Listaa päivitetään2023-11-11

"Med dessa reservationer är man villig att ge sitt erkännande åt Elga Sesemanns måleri". En kanonkritisk undersökning av konstnären Elga Sesemanns (1922– 2007) plats i finländsk konstkanon.

Caroline Lövkvist

Avhandling pro gradu i konstvetenskap

Åbo akademi

Språk: Svenska

Länk

2023-10-30

Konsten som en del av livet: Naturen och platsers betydelse i Elga Sesemanns liv och konst under åren 1960 - 2007

Taide osana elämää : Luonnon ja paikkojen merkitys Elga Sesemannin elämässä ja taiteessa vuosina 1960–2007 

Pro gradu-avhandling vid Åbo universitet

Författare: Jalo, Elina

Språk: Finska

https://www.utupub.fi/handle/10024/176078

2022-11-22

FNG research, no 3/2022

Hauntings: Taking a Look at Elga Sesemann's Landscapes

Emmi Halmesvirta,MA student, University of Helsinki

"I will attempt to introduce a new analytical perspective into the discussion regarding Sesemann's career in the 1940s and my text is to some extent experimental. The decade of Sesemann's powerfully expressionist painting has already attracted curiosity among scholars, but nevertheless research on this artist remains limited. In 1959 Sesemann wrote an autobiographical novel, Kuvajaisia - erään omakuvan taustamaisemaa (Reflections - the background view of a certain self-portrait[2]). The novel has been applied to the study of her self-portraiture.[3] The framework in this article is taken from sociology, but my hope is that by reconciling sociological writing with art history, it will be possible to bring something new to the discussion of the expressionism for which Sesemann's paintings from the period are known."

https://research.fng.fi/wp-content/uploads/2022/11/fngr_2022-3_halmesvirta_emmi_article1.pdf
2022-07-05

Elga Sesemann, utdrag ur utställningskatalogen för utställningarna i Ruovesi med anledning av Elgas 100-årsjubileum
2022-05-30

Artikel i Hybris:

Kuoleman ja olemassaolon pohdinta kuvataiteilija Elga Sesemannin tuotannossa

Språk: Finska

Författare: Rosa Huupponen

https://hybrislehti.net/kuoleman-ja-olemassaolon-pohdinta-kuvataiteilija-elga-sesemannin-tuotannossa


2021-12

Vi ger inte upp! : Kvinnliga konstnärers bildspråk under krigstiden 1939-1945

Författare: Didrichsen, Ann Marie

Pro gradu-avhandling, Helsingfors universitet, december 2021

https://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161320

2021

"Kaikki tämä on ollut eikä tule koskaan enää. Sitä on vaikea ajatella." Omaelämäkerrallisuus, eksistentialismi ja moniaikaisuus kuvataiteilija Elga Sesemannin tuotannossa

Författare Rosa Huupponen 

Taidehistorian maisterintutkielma = magisterexamen i konsthistoria

Jyväskylä universitet, våren 2021

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/76326/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-202106083540.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
2020-10-01  Elga Sesemann - A Woman Artist Rediscovered

Artikel av Anu Utriainen, MA, Senior Researcher, Ateneum Art Museum / Finnish National Gallery i FNG Research, nr 5, 2020.

https://fngresearch.files.wordpress.com/2020/10/fngr_2020-5_utriainen_anu_article1.pdf
2019-09-24  Finnish Women Artists in the Modern World

Artikel av Anu Utriainen, MA, Senior Researcher, Ateneum Art Museum / Finnish National Gallery i FNG Research, nr 5, 2019.

https://fngresearch.files.wordpress.com/2019/09/fngr_2019-5_utriainen_anu_article1.pdf
2018 Urbana möten

Bok utgiven i samband med utställningen med samma namn, Ateneum, Helsinfors

176 sidor, 219 bilder,  13 avbildade verk av Elga Sesemann

Finsk version:  Kohtaamisia kaupungissa         Engelsk version: Urban encounters2018-07-03 Artikel om utställningen Moderna kvinnor, Uleåborg

Artikel av Katariina Kärkkäinen på nousu.net, på finska

https://www.nousu.net/moderni-nainen-oulun-taidemuseossa/
2017 Bilder av den moderna kvinnan

Bok utgiven av Ateneum, Helsinfors , i samband med utställningen med samma namn i New York, Stockholm, Uleåborg. 

96 sidor, text och artiklar av Susanna Pettersson, Anu Utriainen, Katja Ikäläinen, 4 verk av Elga Sesemann avbildade. 

 Engelsk version: Images of the modern woman
2017 Independent Visions

Broschyr i samband med utställningen på Scandinavia House i New York, 2017

16 sidor.
2017 Täälta tullaan

Bok utgiven i samband med utställningen med samma namn på Tammerfors Konstmuseum i Tammerfors, 2017. Elgas självporträtt på omslaget. På finska.

312 sidor, av Riita Konttinen, ISBN 978-952-234-388-8
2016-03-01 Artikel i Järvi-Pohjanmaan torstai lehti

Om utställningen på Nelinmarkka museum (2016-02-27)

Författare Jaana Koivukoski, sid 4, på finska

https://arkisto.epaper.fi/kpk/torstai-lehti/2694/01032016

2016-02-27 - 2016-05-29 Nelimarrka museum, Alajärvi

Utdrag ur utställningskatalogen

Text skriven av Tiina Tuulasvaara-Kaleva (även engelsk version i katalogen)

2010 Samlingen har sin skapare, Ateneum, Helsingfors

"Varför blev Elga Sesemanns konstverk samlingsobjekt först på 1990-talet?" (originaltitel: Miksi Elga Sesemannista tuli kokoelmataiteilija vasta 1990-luvulla?)

Artikel av Ulla Vihanta, 8 sidor, språk finska


2007 Modernin muotokuvan merkit, bok av Tutta Palin

Undertitel: Kuvia 1800- ja 1900-luvuilta taidekoti kirpilässä

En sida om Elga Sesemann. Självporträtt av Elga Sesemann på bokens framsida/omslag.

ISBN 978-952-99411-1-7 Helsingfors 2007
2007-01-27 Dödsruna, Helsingen Sanomat

Skriven av Soili Sinisalo

Språk: finska

Bakom betalvägg   https://www.hs.fi/muistot/art-2000002625056.html

1997 Helsingfors Universitet, Pro gradu-uppsats. 

"Elga Sesemanns 1940-1960-talskonst och förhållandet till vitalistisk konstteori" (originaltitel: Elga Sesemannin 1940-1960-lukujen taide ja suhde vitalistiseen taidekäsitykseen)

Språk: finska

Författare Lea Keskitalo, 107 sidor, 60 bilder

1968 Broschyr för separatutställning i Stuttgart, Tyskland, 4 sidor 
1950 Tidningsartikel Kuva Taidelehti, nr 9

Ruoveden taiteilijat rakentavat, reportage om konstnärshus kring sjöarna vid Ruovesi

sid 8-11, författare Ulla Westerholm

1947 Tidningsartikel, Taide,  nr 3

Näyttelyitä ja taidetapahtumia: Åström, Lauren, Sesemann, Näätänen, Dalbo

Författare Alf Krohn

1947 Tidningsartikel, Kuva Taidelehti, nr 1

Maalaripari Sesemann-Näätänen, reportage om konstnärsparet Sesemann-Näätänen

sid 18, författare Birgitta Wahlroos

1945 Artikel i Finska konstens årsbok 1945

Kaksi nuorta naismaalaria, Elga Sesemann - Elvi Maarni

"Två unga kvinnliga målare, Elga Sesemann - Elvi Maarni"

Författare Antero Rinne, 12 sidor, 15 bilder varav 8 bilder på verk av Elga (s/v foton)

1945 Tidningsartikel, Taide, nr 3

Romanttis-mystillinen suunta taiteessamme

Författare L Wennervirta, 2 sidor