Suomeksi      English

Litteratur


EGNA VERK


Kuvajaisia 

Bokförlaget WSOY utgav 1959 Elga Sesemanns självbiografiska verk Kuvajaisia - Erään omakuvan taustamaisemaa ("Speglingar - ett självporträtts bakgrund"). Det är en roman om Elgas barndom, med fiktiva personnamn. Elgas syssling Oscar Parland har skrivit en artikel, som avslöjar personernas verkliga identiteter. 
Sade kirjoitti lyijykynällä

Diktsamling utgiven 2002. Elgas poesidebut, vid drygt 80 års ålder. ISBN 951 - 787 - - 152 - X

UPPSATSER, BÖCKER OCH ARTIKLAR

Under uppbyggnad
2022-11-22


FNG research, no 3/2022

Hauntings: Taking a Look at Elga Sesemann's Landscapes

Emmi Halmesvirta, MA student, University of Helsinki 

"I will attempt to introduce a new analytical perspective into the discussion regarding Sesemann's career in the 1940s and my text is to some extent experimental. The decade of Sesemann's powerfully expressionist painting has already attracted curiosity among scholars, but nevertheless research on this artist remains limited. In 1959 Sesemann wrote an autobiographical novel, Kuvajaisia - erään omakuvan taustamaisemaa (Reflections - the background view of a certain self-portrait[2]). The novel has been applied to the study of her self-portraiture.[3] The framework in this article is taken from sociology, but my hope is that by reconciling sociological writing with art history, it will be possible to bring something new to the discussion of the expressionism for which Sesemann's paintings from the period are known."

https://research.fng.fi/wp-content/uploads/2022/11/fngr_2022-3_halmesvirta_emmi_article1.pdf

2022-07-05

Elga Sesemann, utdrag ur utställningskatalogen för utställningarna i Ruovesi med anledning av Elgas 100-årsjubileum
2022-05-30 

Artikel i Hybris:

Reflektion över död och existens i produktionen av bildkonstnären Elga Sesemann

Språk: Finska

Författare: Rosa Huupponen

https://hybrislehti.net/kuoleman-ja-olemassaolon-pohdinta-kuvataiteilija-elga-sesemannin-tuotannossa

2021-12

Vi ger inte upp! : Kvinnliga konstnärers bildspråk under krigstiden 1939-1945

Författare: Didrichsen, Ann Marie

Pro gradu-avhandling, Helsingfors universitet, december 2021

https://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161320

2021

"Kaikki tämä on ollut eikä tule koskaan enää. Sitä on vaikea ajatella." Omaelämäkerrallisuus, eksistentialismi ja moniaikaisuus kuvataiteilija Elga Sesemannin tuotannossa

Författare Rosa Huupponen 

Taidehistorian maisterintutkielma = magisterexamen i konsthistoria

Jyväskylä universitet, våren 2021

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/76326/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-202106083540.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
2020-10-01  Elga Sesemann - A Woman Artist Rediscovered

Artikel av Anu Utriainen, MA, Senior Researcher, Ateneum Art Museum / Finnish National Gallery i FNG Research, nr 5, 2020.

https://fngresearch.files.wordpress.com/2020/10/fngr_2020-5_utriainen_anu_article1.pdf
2019-09-24  Finnish Women Artists in the Modern World

Artikel av Anu Utriainen, MA, Senior Researcher, Ateneum Art Museum / Finnish National Gallery i FNG Research, nr 5, 2019.

https://fngresearch.files.wordpress.com/2019/09/fngr_2019-5_utriainen_anu_article1.pdf
2018 Urbana möten

Bok utgiven i samband med utställningen med samma namn, Ateneum, Helsinfors

176 sidor, 219 bilder,  13 avbildade verk av Elga Sesemann

Finsk version:  Kohtaamisia kaupungissa         Engelsk version: Urban encounters2018-07-03 Artikel om utställningen Moderna kvinnor, Uleåborg

Artikel av Katariina Kärkkäinen på nousu.net, på finska

https://www.nousu.net/moderni-nainen-oulun-taidemuseossa/
2017 Bilder av den moderna kvinnan

Bok utgiven av Ateneum, Helsinfors , i samband med utställningen med samma namn i New York, Stockholm, Uleåborg. 

96 sidor, text och artiklar av Susanna Pettersson, Anu Utriainen, Katja Ikäläinen, 4 verk av Elga Sesemann avbildade. 

 Engelsk version: Images of the modern woman
2017 Independent Visions

Broschyr i samband med utställningen på Scandinavia House i New York, 2017

16 sidor.
2017 Täälta tullaan

Bok utgiven i samband med utställningen med samma namn på Tammerfors Konstmuseum i Tammerfors, 2017. Elgas självporträtt på omslaget. På finska.

312 sidor, av Riita Konttinen, ISBN 978-952-234-388-8
2016-03-01 Artikel i Järvi-Pohjanmaan torstai lehti

Om utställningen på Nelinmarkka museum (2016-02-27)

Författare Jaana Koivukoski, sid 4, på finska

https://arkisto.epaper.fi/kpk/torstai-lehti/2694/01032016

2016-02-27 - 2016-05-29 Nelimarrka museum, Alajärvi

Utdrag ur utställningskatalogen

Text skriven av Tiina Tuulasvaara-Kaleva (även finsk version i katalogen)

2010 Samlingen har sin skapare, Ateneum, Helsingfors

"Varför blev Elga Sesemanns konstverk samlingsobjekt först på 1990-talet?" (originaltitel: Miksi Elga Sesemannista tuli kokoelmataiteilija vasta 1990-luvulla?)

Artikel av Ulla Vihanta, 8 sidor, språk finska2007 Modernin muotokuvan merkit, bok av Tutta Palin

Undertitel: Kuvia 1800- ja 1900-luvuilta taidekoti kirpilässä

En sida om Elga Sesemann. Självporträtt av Elga Sesemann på bokens framsida/omslag.

ISBN 978-952-99411-1-7 Helsingfors 2007
2007-01-27 Dödsruna, Helsingen Sanomat

Skriven av Soili Sinisalo

Språk: finska

Bakom betalvägg   https://www.hs.fi/muistot/art-2000002625056.html

1997 Helsingfors Universitet, Pro gradu-uppsats. 

"Elga Sesemanns 1940-1960-talskonst och förhållandet till vitalistisk konstteori" (originaltitel: Elga Sesemannin 1940-1960-lukujen taide ja suhde vitalistiseen taidekäsitykseen)

Språk: finska

Författare Lea Keskitalo, 107 sidor, 60 bilder

1968 Broschyr för separatutställning i Stuttgart, Tyskland, 4 sidor 
1950 Tidningsartikel Kuva Taidelehti, nr 9

Ruoveden taiteilijat rakentavat, reportage om konstnärshus kring sjöarna vid Ruovesi

sid 8-11, författare Ulla Westerholm

1947 Tidningsartikel, Taide,  nr 3

Näyttelyitä ja taidetapahtumia: Åström, Lauren, Sesemann, Näätänen, Dalbo

Författare Alf Krohn

1947 Tidningsartikel, Kuva Taidelehti, nr 1

Maalaripari Sesemann-Näätänen, reportage om konstnärsparet Sesemann-Näätänen

sid 18, författare Birgitta Wahlroos

1945 Artikel i Finska konstens årsbok 1945

Kaksi nuorta naismaalaria, Elga Sesemann - Elvi Maarni

"Två unga kvinnliga målare, Elga Sesemann - Elvi Maarni"

Författare Antero Rinne, 12 sidor, 15 bilder varav 8 bilder på verk av Elga (s/v foton)

1945 Tidningsartikel, Taide, nr 3

Romanttis-mystillinen suunta taiteessamme

Författare L Wennervirta, 2 sidor