Suomeksi      Svenska

LiteratureWorks by Elga Sesemann

This site will be updated later with translations.
Kuvajaisia 

Kuvajaisia - Erään omakuvan taustamaisemaa ("Reflections - the background of a self portrait"). This is a novell about Elga's childhood with fictional names. WSOY 1959 Helsinki.
Sade kirjoitti lyijykynällä

( Free translation: "The rain wrote") Collection of poems. Elga's debut as a poet at the age of 80. Year 2002,  ISBN 951 - 787 - - 152 - X


Books, papers and articles about Elga Sesemann

2022-05-30

Artikel i Hybris:

Reflektion över död och existens i produktionen av bildkonstnären Elga Sesemann

Språk: Finska

Författare: Rosa Huupponen

https://hybrislehti.net/kuoleman-ja-olemassaolon-pohdinta-kuvataiteilija-elga-sesemannin-tuotannossa


2021-12

Vi ger inte upp! : Kvinnliga konstnärers bildspråk under krigstiden 1939-1945

Författare: Didrichsen, Ann Marie

Pro gradu-avhandling, Helsingfors universitet, december 2021

https://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202202161320
2021

"Kaikki tämä on ollut eikä tule koskaan enää. Sitä on vaikea ajatella." Omaelämäkerrallisuus, eksistentialismi ja moniaikaisuus kuvataiteilija Elga Sesemannin tuotannossa

Författare Rosa Huupponen

Taidehistorian maisterintutkielma = magisterexamen i konsthistoria

Jyväskylä universitet, våren 2021

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/76326/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-202106083540.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2020-10-01 Elga Sesemann - A Woman Artist Rediscovered

Article by Anu Utriainen, MA, Senior Researcher, Ateneum Art Museum / Finnish National Gallery in FNG Research, nr 5, 2020.

https://fngresearch.files.wordpress.com/2020/10/fngr_2020-5_utriainen_anu_article1.pdf

2019-09-24 Finnish Women Artists in the Modern World

Article by Anu Utriainen, MA, Senior Researcher, Ateneum Art Museum / Finnish National Gallery  in FNG Research, nr 5, 2019.

https://fngresearch.files.wordpress.com/2019/09/fngr_2019-5_utriainen_anu_article1.pdf

2018 Urbana möten

Bok utgiven i samband med utställningen med samma namn, Ateneum, Helsinfors

176 sidor, 219 bilder,  13 avbildade verk av Elga Sesemann

Finsk version:  Kohtaamisia kaupungissa         Engelsk version: Urban encounters
2018-07-03 Artikel om utställningen Moderna kvinnor, Uleåborg

Artikel av Katariina Kärkkäinen på nousu.net, på finska

https://www.nousu.net/moderni-nainen-oulun-taidemuseossa/
2017 Bilder av den moderna kvinnan

Bok utgiven av Ateneum, Helsinfors , i samband med utställningen med samma namn i New York, Stockholm, Uleåborg. 

96 sidor, text och artiklar av Susanna Pettersson, Anu Utriainen, Katja Ikäläinen, 4 verk av Elga Sesemann avbildade. 

 Engelsk version: Images of the modern woman
2017 Independent Visions

Broschyr i samband med utställningen på Scandinavia House i New York, 2017

16 sidor.

2017 Täälta tullaan

Bok utgiven i samband med utställningen med samma namn på Tammerfors Konstmuseum i Tammerfors, 2017. Elgas självporträtt på omslaget. På finska.

312 sidor, av Riita Konttinen, ISBN 978-952-234-388-8

2016-03-01 Artikel i Järvi-Pohjanmaan torstai lehti

Om utställningen på Nelinmarkka museum (2016-02-27)

Författare Jaana Koivukoski, sid 4, på finska

https://arkisto.epaper.fi/kpk/torstai-lehti/2694/01032016
2016-02-27 - 2016-05-29 Nelimarrka museum, Alajärvi

From the exhibition catalogue

Text by Tiina Tuulasvaara-Kaleva (also Finnish version in the catalogue)


2010 Samlingen har sin skapare, Ateneum, Helsingfors

"Varför blev Elga Sesemanns konstverk samlingsobjekt först på 1990-talet?" (originaltitel: Miksi Elga Sesemannista tuli kokoelmataiteilija vasta 1990-luvulla?)

Artikel av Ulla Vihanta, 8 sidor, språk finska


2007 Modernin muotokuvan merkit, bok av Tutta Palin

Undertitel: Kuvia 1800- ja 1900-luvuilta taidekoti kirpilässä

En sida om Elga Sesemann. Självporträtt av Elga Sesemann på bokens framsida/omslag.

ISBN 978-952-99411-1-7 Helsingfors 2007
2007-01-27 Dödsruna, Helsingen Sanomat

Skriven av Soili Sinisalo

Språk: finska

Bakom betalvägg   https://www.hs.fi/muistot/art-2000002625056.html


1997 Helsingfors Universitet, Pro gradu-uppsats. 

"Elga Sesemanns 1940-1960-talskonst och förhållandet till vitalistisk konstteori" (originaltitel: Elga Sesemannin 1940-1960-lukujen taide ja suhde vitalistiseen taidekäsitykseen)

Språk: finska

Författare Lea Keskitalo, 107 sidor, 60 bilder


1968 Broschyr för separatutställning i Stuttgart, Tyskland, 4 sidor 
1950 Tidningsartikel Kuva Taidelehti, nr 9

Ruoveden taiteilijat rakentavat, reportage om konstnärshus kring sjöarna vid Ruovesi

sid 8-11, författare Ulla Westerholm


1947 Tidningsartikel, Taide,  nr 3

Näyttelyitä ja taidetapahtumia: Åström, Lauren, Sesemann, Näätänen, Dalbo

Författare Alf Krohn


1947 Tidningsartikel, Kuva Taidelehti, nr 1

Maalaripari Sesemann-Näätänen, reportage om konstnärsparet Sesemann-Näätänen

sid 18, författare Birgitta Wahlroos


1945 Artikel i Finska konstens årsbok 1945

Kaksi nuorta naismaalaria, Elga Sesemann - Elvi Maarni

"Två unga kvinnliga målare, Elga Sesemann - Elvi Maarni"

Författare Antero Rinne, 12 sidor, 15 bilder varav 8 verk av Elga (s/v foton)

1945 Tidningsartikel, Taide, nr 3

Romanttis-mystillinen suunta taiteessamme

Författare L Wennervirta, 2 sidor