Curiosities

Here are some things that may not belong elsewhere.

We will update with translations later.


A love story - Elga och Seppo, av Elga, ca 1944Eeva och Jaakko Tuulasvaara och Elga kommer över isen en vårdag till Elkala, Ruovesi


Ur gästboken hos familjen Tuulasvaara


Målningar och anteckningar på baksidor samt övermålningar


Utdrag ur Elga Sesemanns diktsamling Sade kirjoitti lyijykynällä, 2002


En liten historia, Ruovesi, 1950-tal


The purchase, 1942