Suomeksi     English

Utställningar

Här samlar vi information om utställningar och museer som visat verk av Elga Sesemann. Tyvärr är listan inte komplett men vi uppdaterar den löpande. Om ni finner att informationen är felaktig eller bristfällig eller om ni kan komplettera listan med mer eller ny information så var vänlig och maila oss på charlotte.lesche(a)gmail.com  Referensnummer vid utställningar avser recension/artikel som finns på sidan för recensioner/artiklar .

Eftersom Elga Sesemanns verk har visats i över hundra utställningar så har vi gjort en sida som endast redovisar de separatutställningar vi känner till, både hos gallerier och museer/utställningshallar. Där kan vi redovisa all information vi har om dessa separatutställningar. Klicka här för sidan med endast SEPARATUTSTÄLLNINGAR.
Utställningar • 2024-02-09 - 2024-09-29 HAM Helsinki Art Museum, Helsingfors
 • "Flickan som förvandlades till en rosenbuske"
 • Utställning med konst mestadels från museets egen samling,  Elga Sesemann och 30 andra konstnärer.


"På utställningen Flickan som förvandlades till en rosenbuske funderar vi på olika sätt att presentera och att se. Utställningens verk har grupperats enligt fem teman: gestalten, blicken, det intima, kroppen samt stilleben- och landskap. Temana för utställningen är hämtade från Leonard och Katarina Bäcksbackas samling som utgör kärnan i HAM:s konstsamling. I utställningen ingår förutom Bäcksbackas samling även nutidskonst ur HAM:s samling och några privata lån."  ( www.hamhelsinki.fi )
 • 2023-11-25 - 2024-09-15 Riihimäki konstmuseum, Riihimäki
 • Två ansikten - självporträtt av konstnärer
 • Samutställning


I utställningen visas självporträtt och porträtt av konstnärer av konstnärer. I utställningen presenteras konstnärer i två roller: som konstnärer och som personerna bakom konstnärens arbete. Med verk av konstnärer som Helene Schjerfbeck, Elga Sesemann, Jalmari Ruokokoski, Venny Soldan-Brofeldt, Hugo Backmansson, Tyko Sallinen, Eva Bagge, Eero Nelimarkka, Ingrid Ruin och Arvo Makkonen. (Ändrat slutdatum från 2024-05-19 till 2024-09-15)
 • 2023-04-14 - framåt,  Ateneum, Helsingfors
 • En tidsfråga, utställning våning 2, avd Det moderna livet
 • 3 verk av Elga Sesemann


"Samlingsutställningen En tidsfråga belyser aktuella frågor i vår samtid genom bildkonstens spegel. Samtidigt öppnar utställningen nya synvinklar på Finlands äldsta och största konstsamling och dess tillkomst." Ateneum.fi

  • 2022-06-10 - 2022-08-28 Åbos Konstmuseum, Åbo
 • Den moderna kvinnan
 • 12 verk av Elga Sesemann


Den moderna kvinnan presenterar Helene Schjerfbecks (1862-1946), Ellen Thesleffs (1869-1954), Sigrid Schaumans (1877-1979) och Elga Sesemanns (1922-2007) banbrytande roller i den finländska konsten vid tiden för sekelskiftet 1900 och under seklets första decennier. Konstnärerna var ovanligt internationellt inriktade, de reste ensamma och de målade hela livet. Utställningen fokuserar på den moderna kvinnans roll i tidens samhälleliga, politiska och kulturella förändringar. Den granskar också kvinnans möjligheter att i det dåtida Finland skapa en egen karriär som konstnär. Temana anknyter till diskussionen om kvinnans ställning och möjligheter, en fråga som fortfarande är aktuell och viktig i hela världen.

Den moderna kvinnan har producerats i samarbete med Konstmuseet Ateneum / Nationalgalleriet och kuraterats av specialforskaren Anu Utriainen vid Ateneum. Den helhet som visas i Åbo är en komprimerad version av utställningen i Ateneum våren 2022 och har kompletterats med verk ur Åbo konstmuseums samling.
 • 2022-07-03 - 2022-07-17 Heikki och Iris Asuntas ateljé, Ruovesi
 • Elga Sesemann 100 år

Verk av Elga Sesemann ur Asuntas samling. Fyra målningar, några teckningar och ett flertal porträtt av familjemedlemmar.  • 2022-07-05 - 2022-07-17 Viljamakasiini, Ruovesi
 • Elga Sesemann och Ruovesi

27 verk av Elga Sesemann med tonvikt på tiden hon var verksam i Ruovesi, 1948 - 2000.  Kurator Tiina Tuulasvaara-Kaleva.

 • 2022-07-05 - 2022-07-17  Biblioteket, Ruovesi
Fyra porträtt i olja målade av Elga på uppdrag från Ruovesi kommun.

 • 2022-02-10 - 2022-03-27 Ateneum, Helsingfors
 • Den moderna kvinnan
 • 12 banbrytande konstnärer
 • 25 verk av Elga Sesemann

"Bland utställningens konstnärer ingår Helene Schjerfbeck, Sigrid Schauman, Ellen Thesleff, Elga Sesemann, Hilda Flodin, Sigrid af Forselles, Gunvor Grönvik, Eila Hiltunen, Lea Ignatius, Helmi Kuusi, Laila Pullinen och Essi Renvall. I utställningen som omfattar cirka 150 verk finns målningar, skulpturer, teckningar och grafik från Ateneums samlingar. Utställningens kurator är Ateneums specialforskare Anu Utriainen.

Utställningen granskar kvinnligt konstnärskap ur två olika synvinklar - kvinnan som gör konst och kvinnan som modell och blickfång. Temana anknyter till diskussionen om ojämställdheten mellan könen som alltjämt är en aktuell och viktig fråga världen över.

De valda verken och konstnärernas biografier tecknar en bild av den finländska kvinnans möjligheter att utbilda sig och arbeta som konstnär. Utställningens konstnärer var internationella och yrkesaktiva livet ut. En av utställningens centrala frågor är hur klassbakgrund och livssituation har inverkat på hur karriären som konstnär utvecklades, och hur detta återspeglas i val av motiv och teknik under olika epoker.

En mindre version av utställningen har visats på olika håll i världen sedan år 2017, bland annat i New York, Tokyo och Köpenhamn. Överallt har den väckt livlig diskussion om kvinnans ställning i samhället och hennes möjligheter att skapa sig en självständig yrkeskarriär."

 • 2021-06-05 - 2021-08-15  Ritoniemi, Ruovesi, Finland
 • Utställning om konstnärer verksamma i Ruovesi, från Gallen-Kallela fram till Elga Sesemann. • 2020-08-27 - 2021-01-02 GL Strand, Köpenhamn   
 • Modern Women: Helene Schjerfbeck, Sigrid Schauman, Ellen Thesleff och Elga Sesemann. 
 • En utställning i samarbete med Ateneum, Helsingfors, se även Modern Women nedan i Stockholm, Uleåborg, New York och Tokyo
 • Stängningsdatumet ändrades under hösten till 2021-01-10, men utställningen stängdes p g a covid19-pandemin den 8:e december, som blev utställningens sista dag.
 • 2020-01-28 - 2020-04-12 Ateneum, Finlands Nationalgalleri, Helsingfors
 • Modern identitet
 • Miniutställningen presenterar verk som förvärvats till Ateneums samlingar åren 2016-2019. Utställningen omfattar verk av 17 konstnärer från åren 1908-1966. Ett verk av Elga och ett verk av Seppo Näätänen.
 • 2019-12-06 - 2020-04-26 Kumu Art Museum of Estonia, Tallinn
 • Creating the Self
 • This large-scale exhibition focuses on the changes in women's self-awareness and social position that started in the early 19th century, and that are reflected in the work of female artists and in the way women are depicted. The exhibition will be organised in collaboration with the Ateneum Art Museum and will present comparative Estonian and Finnish art from the mid-19th century to the mid-20th century.
 • Four works by Elga Sesemann


 • 2019-10-18 - 2020-03-01 HAM Helsinki Art Museum, Helsingfors
 • Sinnesstämning - Helsingfors 1939-1945 (Mieliala - Helsinki 1939-1945)
 • Samutställning med konst från krigsåren 1939-1945, 11 verk av Elga Sesemann


 • 2019-11-15 - 2020-01-26 Ateneum, Finlands Nationalgalleri, Helsingfors
 • Konstnärernas Ruovesi
 • Utställningen visar verk med anknytning till Ruovesi av bl a Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg, Ellen Thesleff och Elga Sesemann. 10 verk av Elga Sesemann.

 • 2019-06-18 - 2019-09-23 The National Museum of Western Art, Tokyo, Japan
 • Modern Woman: Finnish Women Artists from the Collection of Ateneum, Finnish National Gallery
 • Utställningen bygger på utställningen Modern Woman nedan, dock något utökad
 • 2018-10-19 - 2019-01-20 Ateneum, Finlands Nationalgalleri, Helsingfors
 • Urbana möten
 • Urbana möten är en fest för Ateneums samlingar: på utställningen får vi se cirka 300 verk av drygt 80 konstnärer ur Nationalgalleriets samlingar." (ateneum.fi)
 • 16 verk av Elga Sesemann
 • Katalog/bok finns, finsk, svensk och engelsk. 14 verk av Elga Sesemann avbildade • 2018-04-15 - 2018-09-02 Uleåborgs Konstmuseum, Uleåborg
 • Moderni nainen / Den moderna kvinnan
 • Helene Schjerfbeck, Sigrid Schauman, Ellen Thesleff och Elga Sesemann. 
 • Samma grund som nedan i Stockholm och New York.
 • Katalog/bok finns,  svensk- och engelsk version. • 2018-03-01 - 2023-12-31 Kuopio Konstmuseum, Kuopio
 • Taiteilijan katse, Konstnärens blick
 • En samutställning med verk från museets samlingar "The artist's view

The Kuopio Art Museum's collections exhibition celebrates the museum's anniversary year. It tells of the history of art in Finland, and of the collections of over 7,000 works managed by the museum. A significant portion of the works are donations from art collectors and organisations. People have collected works of art as a culturally focused pastime, for the love of art, and to support Finnish art. There are also collections that were originally created for the founding of the Kuopio art Museum, which took place in 1980 after decades of planning." www.kuopiotaidemuseo.fi

 • 2017-10-28 - 2018-02-25 Millesgården, Lidingö, Stockholm
 • Den moderna kvinnan
 • "En utställning producerad av Ateneum där fyra av den finska modernismens stora konstnärer presenteras; Helene Schjerfbeck, Sigrid Schauman, Ellen Thesleff och Elga Sesemann. Det var konstnärer som spelade en avgörande roll i den finska konsthistorien från det sena 1800-talet och under större delen av 1900-talet. Utställningen presenteras under 2017, jubileumsåret för Finlands självständighet." (millesgarden.se)
 • 7 verk av Elga Sesemann
 • Katalog/bok finns, Bilder av den moderna kvinnan. 4 verk av Elga Sesemann avbildade • 2017-04-29 - 2017-10-03 Scandinavia House, 58 Park Ave. New York City
 • Independent Visions, utställning som ovan, dock mindre antal verk.
 • "Elga Sesemann (1922-2007) was greatly influenced by Expressionism and Surrealism. Sesemann painted portraits, cityscapes, and solitary figures, characterized by a spontaneous and wild style. Experimenting with form through color, and utilizing the strong, brusque mark of the palette knife, Sesemann created a fully original oeuvre."  Press Release 3-22-2017, Scandinavia House
 • 4 verk av Elga Sesemann
 • Katalog/bok finns, engelsk version på Bilder av den moderna kvinnan. Även en broschyr, 16 sidor, Independent Visions. • 2017-02-28 - 2017-04-16 Ateneum, Finlands Nationalgalleri, Helsingfors
 • Ljus förändrar allt - Tuomo Seppos samling
 • "Till samlingen finländsk konst hör målningar, skulpturer, grafik, teckningar och skisser. I den omfattande utställningen visas 436 verk av 46 olika konstnärer allt ifrån imponerande målningar till finstämda grafiska blad" (ateneum.fi)
 • Katalog/bok finns. Ljus förändrar allt. Även en version på finska. • 2017-02-18 - 2017-05-28 Tammerfors Konstmuseum, Tammerfors
 • Here we come! Women artists in early modernism
 • "The majority of the art students, however, were women, many of them becoming professionals in the arts. ... The women artists of the early 20th century include many interesting and unique artists, such as Elga Sesemann, ..." (från broschyren)
 • Broschyr, finsk/engelsk.
 • Katalog/bok finns, "Täälta tullaan!" 312 sidor, av Riitta Konttinen (Elgas självporträtt på framsidan)  • 2016-04-?? - 2016-10-30 Tavestehus konstmuseum, Tavestehus
 • Det modernas många ansikten
 • Samutställning från museets samlingar

  • 2016-02-27 - 2016-05-29 Nelimarkka museum the Regional Art Museum of Southern Ostrobothnia, Alajärvi
 • The Landscape of Ruovesi
 • Kurator TaM Tiina Lamminen, jatko-opiskelija Lapin yiopistossa, väitöskirja käsittelee Ruoveden maisemaa. 
 • Samutställning, fem verk av Elga
 • 2013-05-17 - 2018-02-10  Kuopios Konstmuseum, Kuopio
 • Konstnärens resa
 • Samutställning
 • 2012-09-14 - 2013-02-03 Kuopios Konstmuseum, Kuopio
 • För konsten
 • Samutställning, vandringsutställning
 • 2011-10-07 - 2012-01-29 S:t Michels Konstmuseum, S:t Michel
 • För konsten
 • Samutställning, vandringsutställning
 • 2011-05-15 - 2011-09-18 Villmanstrands Konstmuseum, Villmanstrand
 • För konsten 
 • Samutställning, vandringsutställning

 • 2010-07-08 - 2010-08-05 Ruoveden Taideyhdistys, Ruovesis konstförening, Magasinet (Viljamakasiini), Ruovesi
 • Ruovesis konstförenings 30-års-jubileum
 • Samutställning
 • 2010-03-17 - 2010-04-13 National Art Museum of China, Peking
 • Women's rooms - exhibition of art works by Finnish women artists
 • Samutställning, 15 konstnärer, se nedan Ateneum; Kvinnor i rum, 1997


National Art Museum of China, Peking  • 2010-02-02 - 2010-12-05    Riihimäki Konstmuseum, Riihimäki
 • Tidens former
 • Samutställning


"Utställningen Tidens former tar en resa in i 1900-talets konst. Helene Schjerfbeck, Tyko Sallinen, Jalmari Ruokokoski, Ellen Thesleff och Elga Sesemann är namnen på utställningen."(www.yle.fi)

 • 2001-09-28 - 2001-11-25 Nyslotts Konstmuseum, Nyslott
 • Inget kärare än vatten och strand - sjön i konsten (se S.t Michel nedan)
 • Samutställning
 • 2001-07-10 - 2001-08-12 Ruoveden Taideyhdistys,  Ruovesis konstförening, Magasinet (Viljamakasiini), Ruovesi
 • Retrospektiv utställning, Elga Sesemann och Seppo Näätänen
 • 50 st verk, 32 av Elga Sesemann, 18 av Seppo Näätänen
 • Verkförteckning finns, se nedan • 2001-06-15 - 2001-09-09 S:t Michels Konstmuseum, S:t Michel
 • Inget kärare än vatten och strand - sjön i konsten
 • Samutställning

 • 2000-03-? - 2000-04-30 Ateneum, Finlands Nationalgalleri, Helsingfors
 • Finländska modernister från och med 40-talet
 • Samutställning, utställningen visar verk från Ateneums samlingar, tre verk av Elga Sesemann.
 • Recension/artikel/klipp finns , #7212

 • 1997-03-14 - 1997-09-21 Ateneum, Helsingfors
 • Kvinnor i rum
 • Konst ur Ateneums samlingar, 1840 - 1950
 • Samutställning, 28 st konstnärer

 • 1996-12-13 - 1997-03-02  Ateneum, Helsingfors
 • Nytt i Ateneum
 • Nyförvärv och donationer åren 1993 - 1995
 • Samutställning

 • 1996-09-20 - 1996-12-22 Arbetarmuseet, Tammerfors
 • Kooperativets konst
 • Samutställning

 • 1996-06-13 - 1996-08-18 Lönnströms Konstmuseum, Rauma
 • Kvinnan som konstnär
 • Samutställning

 • 1993-10-07 - 1993-11-07 Åbos Konstmuseum, Åbo
 • Finländsk konst från 1940 - 1950-talet, se Tavestehus utställning nedan
 • Samutställning

 • 1993-06-03 - 1993-09-26 Tavastehus Konstmuseum, Tavastehus
 • Finländsk konst från 1940 - 1950-talet
 • Samutställning,  6 st målningar av Elga, katalog finns (ISBN 952-9556-16-0)

 • 1988-10-15 - 1988-02-21 Uleåborgs Konstmuseum, Uleåborg
 • Bilder från Ekas väggar
 • Samutställning
 • Vandringsutställning, se nedan

 • 1987-11-14 - 1987-11-29 Imatras Konstmuseum, Imatra
 • Bilder från Ekas väggar
 • Samutställning
 • Vandringsutställning, se nedan

 • 1987-10-02 - 1987-11-08 Tavestehus Konstmuseum, Tavestehus
 • Bilder från Ekas väggar
 • Samutställning
 • Vandringsutställning
 • 1986? - ? - ?      Art & Minerals, Helsingfors
 • Separatutställning
 • Troligen minst 19 verk, bl a nr #426 - #429

 • 1986-02-24 - 1986-03-16  Ateneum, Helsingfors
 • Målarförbundet
 • Samutställning


 • 1984-03-26 - 1984-04-06 Grönqvists hus, Esplanaden, Helsingfors
 • Målarförbundet
 • Samutställning

 • 1983-04-? - 1984-08-15 Vandringsutställning i Finland
 • Expressionister på 1940-talet,  se Sinebrychoffs Konstmuseum nedan
 • Samutställning
 • 15 orter i Finland, bl a Åbo 1983-04, Vasa 1984-03

 • 1983-02-24 - 1983-03-27 Sinebrychoffs Konstmuseum, Helsingfors
 • Expressionister på 1940-talet
 • Samutställning

 • 1982-04-19 - 1982-04-27  Kirkkopuiston tyttökoulu, Helsingfors
 • Målarförbundet
 • Samutställning

 • 1980-12-? - 1980-12-? Tammerfors Konstmuseum, Tammerfors
 • Ruovesi skildrat av konstnärer
 • Samutställning
 • Tammerfors Konstförening
 • Vandringsutställning, se nedan

 • 1980-11-25 - 1980-12-09 Gösta Serlachius Konstmuseum, Mänttä
 • Ruovesi skildrat av konstnärer
 • Samutställning
 • Vandringsutställning, se nedan

 • 1980-11-11 - 1980-11-23 Virdois stadshus, Virdois
 • Ruovesi skildrat av konstnärer
 • Samutställning
 • Vandringsutställning, se nedan

 • 1980-10-23 - 1980-11-09 Ruoveden Säästöpankki, Ruovesi,  
 • Ruovesi skildrat av konstnärer
 • Samutställning

 • 1980 S:t Michels Konstmuseum, S:t Michel
 • Samutställning av verk från 1940-1960

 • 1979-11-17 - 1979-12-02  Finnforum, Norra Järnvägsgatan 17, Helsingfors
 • Självporträtt
 • Samutställning

 •  1979-02-03 - 1979-02-18  Galerie Phergus, Bulevarden 22 B, Helsingfors
 • Elga Sesemann, separatutställning
 • Recension/artikel/klipp finns , #7208 #7223 #7224


 • 1975-09-03 - 1975-09-17 Galleri Orvokki Moisio, Tammerfors
 • Elga Sesemann, separatutställning

 • 1974-07-12 - 1974-07-21 Ruoveden Taideyhdistys, Ruovesis konstförening, Ruovesi

 • 1971-09    Kantakievari, Sodankylä, Finland


 • 1970-04-24 - 1970-05-03 Wainö Aaltos museum, Åbo
 • Åbos Universitets konstsamling
 • Samutställning

 • 1969-11-08 - 1969-11-23  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Gammalt och nytt: målarkonst i Finland
 • Samutställning

 • 1968-12-08 - 1969-01-19  Galerie Schloss Remseck, Stuttgart, Tyskland
 • Elga Sesemann, separatutställning
 • 31 verk
 • Broschyr finns
 • Recension/artikel/klipp finns , #7185 - #7188


 • 1966-11-27 - 1966-12-04 Konst i hemmet, Föreningshuset, Tervakoski
 • Samutställning

 • 1966-10-22  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Elga Sesemann, 26 verk, separatutställning
 • Recension/artikel/klipp finns , #7174 - #7178 , #7180 #7181 #7215


 • 1963-03-03 - 1963-03-10 Yrkesskolans aula, Sankt Michel
 • Sankt Michels 125-årsjubileum
 • Samutställning


 • 1962-12-01 - 1962-12-11 Taidesalonki Husa, Hämeenkatu 18, Tammerfors
 • Elga Sesemann, separatutställning
 • Recension/artikel/klipp finns , #7167 - #7173


 • 1960-04-08 - 1960-04-18 Taidesalonki Husa, Hämeenkatu 18, Tammerfors
 • Elga Sesemann, separatutställning, 22 verk
 • Recension/artikel/klipp finns , #7160 - #7164 , #7166

 • 1959-03-08 - 1959-03-15  Sankt Michel
 • Sankt Michels Konstförenings årsutställning
 • Samutställning • 1958-03-02 - 1958-03-09 Ruovesis skola, Ruovesi
 • Samutställning • 1957-03-17 - 1957-03-24 Sankt Michel
 • Sankt Michels Konstförenings årsutställning, nr XII
 • Samutställning
 • Tio oljemålningar av Elga
 •  Elga utsedd till årets konstnär
 • Recension/artikel/klipp finns , #7149 - #7153

 • 1956-04-15 - 1956-04-22  Sankt Michel
 • Sankt Michels Konstförenings årsutställning
 • Samutställning


 • 1955-03-13 - 1955-03-20 Sankt Michels konstförening, Sankt Michel
 • Samutställning, Elga Sesemann 3 verk, Seppo Näätänen 2 verk

 • 1954-03-21 - 1954-03-28 Flickläroverkets festsal, Sankt Michel
 • Sankt Michels Konstförenings årsutställning
 • Samutställning
 • Recension/artikel/klipp finns , #7146

 • 1953-10-31 Tammerfors Kirjastotalo, Tammerfors
 • Parutställning, Elga Sesemann 20 verk, Seppo Näätänen 14 verk.
 • Recension/artikel/klipp finns , #7142 #7144
 • 1953-04-04 - 1953-04-12 Kemis Yrkesskola, Kemi, Finland
 • Parutställning Elga Sesemann och Seppo Näätänen
 • Recension/artikel/klipp finns , #7141 #7143


 • 1953-03-22 - 1953-03-29 Flickläroverkets festsal, Sankt Michel
 • Sankt Michels Konstförenings årsutställning
 • Samutställning • 1952-03-23 - 1952-03-30 Flickläroverkets festsal, Sankt Michel
 • Sankt Michels Konstförenings årsutställning
 • Samutställning • 1952-01-19 Tammerfors Kirjastotalo, Tammerfors
 • Parutställning, Elga Sesemann 24 verk, Seppo Näätänen 14 verk.
 • Recension/artikel/klipp finns , #7135 - #7140

 • 1951-05-25 - 1951-05-27  Mäntän Klubi, Mänttä, Finland
 • Samutställning

 • 1950-10-14 - Tammerfors Kirjastotalo, Tampere, Finland
 • Parutställning, Elga Sesemann och Seppo Näätänen
 • Recension/artikel/klipp finns , #7131 - #7134

 • 1950-04-02 - 1950-04-15  Lahtis Konsthall, Lahtis
 • Finska konstnärsförbundet
 • Samutställning

 • 1950-03-19 - 1950-03-26   Sankt Michels rådsal, Sankt Michel

 • Sankt Michels Konstförenings årsutställning
 • Samutställning


 • 1949-11-07 - 1949-11-14 Konstutställning, Elantos klubblokal, Helsingfors
 • Samutställning


 • 1949-10-29 - 1949-11-13  De ungas utställning, Helsingfors Konsthall, Helsingfors
 • Samutställning, Elga Sesemann 3 verk
 • Recension/artikel/klipp finns , #7130


 • 1949-10-16 - 1949-10-23 Ruovesi konstutställning, Ruovesis sporthall, Ruovesi
 • Samutställning

 • 1949-03-20 - 1949-03-27 Sankt Michels rådsal, Sankt Michel
 • Sankt Michels Konstförenings årsutställning
 • Samutställning


 • 1948-11-06 - 1948-11-21   Tammerfors Konstmuseum, Tammerfors
 • Tammerfors Konstförenings 50-års-jubileumsutställning
 • Samutställning


 • 1948-04-16 - 1948-04-29  Konsthallen, Helsingfors
 • Finska konstnärernas 54:e årsutställning
 • Samutställning

 • 1948-02  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Hundra konstverk
 • Samutställning
 • 1948-01 Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Hundra konstverk
 • Samutställning
 • 1947-11 Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Höstutställning
 • Samutställning

 • 1947-10-01  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Samutställning, Viktor Dalby, Per Åke Laurén, Seppo Näätänen, Elga Sesemann, Werner Åström
 • Recension/artikel/klipp finns , #7219

 • 1947-02   Finsk konst i svenska hem, Finlandsveckan 1947, Konstakademien, Stockholm
 • Samutställning


 • 1947-09  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Höstutställning
 • Samutställning, Elga Sesemann 8 verk, Seppo Näätänen 4 verk


 • 1947-04-19 - 1947-04-23  Sankt Michels rådsal, Sankt Michel


 • 1947-04-18 - 1947-05-18   Liljevalchs Konsthall, Stockholm
 • Nordiska Konstförbundet
 • Samutställning
 • Utställningskatalog finns, Elga Sesemann representerad med två målningar, "I väntrummet" (1945), "Bro" (1946), ej avbildade i katalogen. • 1947-03-15 - 1947-03-30  Konsthallen, Helsingfors
 • Finska konstnärernas 53:e årsutställning
 • Samutställning, 3 verk av Elga
 • Recension/artikel/klipp finns , #7129 • 1947-01-11 - 1947-01-19 Tampereen Kirjastotalon, Tammerfors
 • Elga Sesemann, 35 verk
 • Recension/artikel/klipp finns , #7120 #7123 #7125 #7126 #7127 #7128 #7217


Inbjudningskort till vernisage och reklamaffisch • 1947-01  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Vinterutställning
 • Samutställning


 • 1946-12  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Samutställning


 • 1946-09-28 - 1946-10-20   De ungas utställning, Helsingfors Konsthall, Helsingfors
 • Samsutställning, Elga Sesemann 3 verk, Seppo Näätänen 3 verk
 • Recension/artikel/klipp finns , #7113 #7114 #7216

 • 1946-06-08 - 1946-07-08  Kunstnernes Hus, Oslo
 • Nordisk Kunstforbunds utstilling: maleri og skulptur
 • Samutställning
 • Recension/artikel/klipp finns , #7218

 • 1946-05-04 - 1946-05-19  Helsingfors Konsthall, Helsingfors
 • Finska konstnärernas 52:a årsutställning
 • Samutställning

 • 1946-04-06 - 1946-04-28  Helsingfors Konsthall, Helsingfors
 • Finska konstföreningens 100-årsjubileumsutställning
 • Samutställning

 • 1945 Konstsalongen, Helsingfors
 • Utställning till förmån för "Fond för Finlands svenska bildkonstnärer och tonsättare"
 • Samutställning
 • 1945-03-17  Konstsalongen, Unionsgatan 28, Helsingfors
 • Elga Sesemann, Elgas första separatutställning
 • "1945 zeigte eine der führenden Galerien in Helsinki ihre erste Einzelausstellung, die etwa fünfzig Arbeiten umfasste. Dieser Ausstellung wurde eine ungewöhnlich grosse Aufmerksamkeit zuteil." (ur broschyren för utställningen i Stuttgart)
 • 52 verk 
 • Recension/artikel/klipp finns , #7106 - #7112


 • 1944-12-02 - 1944-12-05 Konstnärernas salong, Lahtis
 • Samutställning • 1944-? - 1944-? De ungas utställning, Helsingfors Konsthall, Helsingfors
 • Samsutställning, Elga Sesemann 3 verk
 • Recension/artikel/klipp finns ,  #7105 • 1942 - 1942 Vårutställning, Helsingfors (osäker)
 • Samutställning
 • Eventuellt Elga Sesemanns första utställning. Enligt boken Suomen taiteen vuosikirja 1945, sid 163, hade Elga med tre verk, ett självporträtt och två landskap. Uppgiften har dock ej hitintills kunnat verifieras av annan källa.