Utställningar

Här samlar vi information om utställningar och museer som visat verk av Elga Sesemann. Tyvärr är listan långt ifrån komplett men vi uppdaterar den löpande. Om ni finner att informationen är felaktig eller bristfällig eller om ni kan komplettera listan med mer eller ny information så var vänlig och maila oss på charlotte.lesche(a)gmail.com Till nästan alla utställningar finns det en trycksak, vår noteringen "katalog/bok/broschyr finns", innebär att vi har tillgång till den.Inför kommande utställning, Helsingfors 2021


ATENEUM Finlands nationalgalleri

Meddelande 5.6.2020

Fritt för publicering

Ateneum efterlyser verk av Elga Sesemann

Konstmuseet Ateneum söker uppgifter om verk av konstnären Elga Sesemann (1922-2007) i offentliga samlingar och i privat ägo.

Sesemann föddes i Viborg och studerade vid Finlands konstakademis skola och vid Fria Konstskolan i Helsingfors på 1940-talet. Hon debuterade på De ungas utställning 1943. Efter studieåren flyttade Sesemann till Ruovesi där hon lät bygga ett ateljéhem tillsammans med sin konstnärsmake Seppo Näätänen (1920-1964). Paret bodde och arbetade i Ruovesi fram till Näätänens död. Under sina sista levnadsår bodde Sesemann i Helsingfors.

Elga Sesemann hörde till 1940-talets framstående expressionister. Målningarnas motiv, som hon målade med tjocka färglager och ofta med palettkniv, var stadsvyer, stilleben och interiörer som avspeglade efterkrigstidens melankoli, men hon målade också psykologiskt laddade självporträtt.

Flytten från Helsingfors till den väglösa ödemarksskogen var en övertänkt och radikal livsomställning som hade djupgående inverkan på Sesemanns konstnärliga arbete. Som tema i konstnärens produktion framträder Ruovesi i form av olika slags experiment där filosofin och litteraturen fungerade som inspirationskällor vid sidan av den omgivande naturen.

Utöver landskapen som i allt högre grad gled över mot det abstrakta var motiven i hennes arbeten från 1960-talet framåt drömlika stilleben och minnesbilder med surrealistiska drag, geometriska kompositioner, samt efter en resa till Indien som blev parets sista också andliga och religiösa motiv.


Konstmuseet Ateneum förbereder en utställning av Elga Sesemanns produktion som öppnas hösten 2021 och önskar att ägare till hennes verk tar kontakt. Kontaktperson på museet är utställningskoordinator Aura Kuula, e-postadress: aura.kuula@kansallisgalleria.fi.


Utställningens kurator är specialforskare Anu Utriainen.

Ateneums huvudsponsor är HOK-Elanto. Konstmuseet Ateneum hör till Finlands Nationalgalleri tillsammans med Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff. www.nationalgalleriet.fi

Pågående utställningar • 2020-08-27 - 2021-01-02 GL Strand, Köpenhamn   OBS Nya datum
 • Modern Women: Helene Schjerfbeck, Sigrid Schauman, Ellen Thesleff och Elga Sesemann. 
 • En utställning i samarbete med Ateneum, Helsingfors, se även Modern Women nedan i Stockholm, Uleåborg, New York och Tokyo

Länk till GL Strand
Utställningar
 • 2020-01-28 - 2020-04-12 Ateneum, Finlands Nationalgalleri, Helsingfors
 • Modern identitet
 • Miniutställningen presenterar verk som förvärvats till Ateneums samlingar åren 2016-2019. Utställningen omfattar verk av 17 konstnärer från åren 1908-1966. Ett verk av Elga.
 • 2019-12-06 - 2020-04-26 Kumu Art Museum of Estonia, Tallinn
 • Creating the Self
 • This large-scale exhibition focuses on the changes in women's self-awareness and social position that started in the early 19th century, and that are reflected in the work of female artists and in the way women are depicted. The exhibition will be organised in collaboration with the Ateneum Art Museum and will present comparative Estonian and Finnish art from the mid-19th century to the mid-20th century.
 • Four works by Elga Sesemann


 • 2019-10-18 - 2020-03-01 HAM Helsinki Art Museum, Helsingfors
 • Sinnesstämning - Helsingfors 1939-1945 (Mieliala - Helsinki 1939-1945)
 • Samutställning med konst från krigsåren 1939-1945, 11 verk av Elga Sesemann


 • 2019-11-15 - 2020-01-26 Ateneum, Finlands Nationalgalleri, Helsingfors
 • Konstnärernas Ruovesi
 • Utställningen visar verk med anknytning till Ruovesi av bl a Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg, Ellen Thesleff och Elga Sesemann. 10 verk av Elga Sesemann.

 • 2019-06-18 - 2019-09-23 The National Museum of Western Art, Tokyo, Japan
 • Modern Woman: Finnish Women Artists from the Collection of Ateneum, Finnish National Gallery
 • Utställningen bygger på utställningen Modern Woman nedan dock något utökad
 • 2018-10-19 - 2019-01-20 Ateneum, Finlands Nationalgalleri, Helsingfors
 • Urbana möten
 • Urbana möten är en fest för Ateneums samlingar: på utställningen får vi se cirka 300 verk av drygt 80 konstnärer ur Nationalgalleriets samlingar." (ateneum.fi)
 • 16 verk av Elga Sesemann
 • Katalog/bok finns, finsk, svensk och engelsk. 14 verk av Elga Sesemann avbildade • 2018-04-15 - 2018-09-02 Uleåborgs Konstmuseum, Uleåborg
 • Moderni nainen / Den moderna kvinnan
 • Helene Schjerfbeck, Sigrid Schauman, Ellen Thesleff och Elga Sesemann. 
 • Samma grund som nedan i Stockholm och New York.
 • Katalog/bok finns,  svensk- och engelsk version. • 2017-10-28 - 2018-02-25 Millesgården, Lidingö, Stockholm
 • Den moderna kvinnan
 • "En utställning producerad av Ateneum där fyra av den finska modernismens stora konstnärer presenteras; Helene Schjerfbeck, Sigrid Schauman, Ellen Thesleff och Elga Sesemann. Det var konstnärer som spelade en avgörande roll i den finska konsthistorien från det sena 1800-talet och under större delen av 1900-talet. Utställningen presenteras under 2017, jubileumsåret för Finlands självständighet." (millesgarden.se)
 • 7 verk av Elga Sesemann
 • Katalog/bok finns, Bilder av den moderna kvinnan. 4 verk av Elga Sesemann avbildade • 2017-04-29 - 2017-10-03 Scandinavia House, 58 Park Ave. New York City
 • Independent Visions, utställning som ovan, dock mindre antal verk.
 • "Elga Sesemann (1922-2007) was greatly influenced by Expressionism and Surrealism. Sesemann painted portraits, cityscapes, and solitary figures, characterized by a spontaneous and wild style. Experimenting with form through color, and utilizing the strong, brusque mark of the palette knife, Sesemann created a fully original oeuvre."  Press Release 3-22-2017, Scandinavia House
 • 4 verk av Elga Sesemann
 • Katalog/bok finns, engelsk version på Bilder av den moderna kvinnan. Även en broschyr, 16 sidor, Independent Visions. • 2017-02-28 - 2017-04-16 Ateneum, Finlands Nationalgalleri, Helsingfors
 • Ljus förändrar allt - Tuomo Seppos samling
 • "Till samlingen finländsk konst hör målningar, skulpturer, grafik, teckningar och skisser. I den omfattande utställningen visas 436 verk av 46 olika konstnärer allt ifrån imponerande målningar till finstämda grafiska blad" (ateneum.fi)
 • Katalog/bok finns. Ljus förändrar allt. Även en version på finska. • 2017-02-18 - 2017-05-28 Tammerfors Konstmuseum, Tammerfors
 • Here we come! Women artists in early modernism
 • "The majority of the art students, however, were women, many of them becoming professionals in the arts. ... The women artists of the early 20th century include many interesting and unique artists, such as Elga Sesemann, ..." (från broschyren)
 • Broschyr, finsk/engelsk.
 • Katalog/bok finns, "Täälta tullaan!" 312 sidor, av Riitta Konttinen (Elgas självporträtt på framsidan) 


 • 2016-02-27 - 2016-05-29 Nelimarkka museum the Regional Art Museum of Southern Ostrobothnia, Alajärvi
 • The Landscape of Ruovesi
 • Kurator TaM Tiina Lamminen, jatko-opiskelija Lapin yiopistossa, väitöskirja käsittelee Ruoveden maisemaa. 
 • Samlingsutställning

 • 2012-09-14 - 2013-02-03 Kuopios Konstmuseum, Kuopio
 • För konsten
 • Samutställning, vandringsutställning
 • 2011-10-07 - 2012-01-29 S:t Michels Konstmuseum, S:t Michel
 • För konsten
 • Samutställning, vandringsutställning
 • 2011-05-15 - 2011-09-18 Villmanstrands Konstmuseum, Villmanstrand
 • För konsten 
 • Samutställning, vandringsutställning
 • 2010-03-17 - 2010-04-13 National Art Museum of China, Peking
 • Women's rooms - exhibition of art works by Finnish women artists
 • Samutställning,  15 konstnärer, se nedan Ateneum; Kvinnor i rum, 1997

National Art Museum of China, Peking 

 • 2001-09-28 - 2001-11-25   Nyslotts Konstmuseum, Nyslott
 • Inget kärare än vatten och strand - sjön i konsten (se S.t Michel nedan)
 • Samutställning
 • 2001-07-10 - -2001-08-12 Ruoveden Taideyhdistys,  Ruovesis konstförening, Magasinet (Viljamakasiini), Ruovesi
 • Retrospektiv utställning, Elga Sesemann och Seppo Näätänen
 • 50 st verk, 32 av Elga Sesemann, 18 av Seppo Näätänen
 • Verkförteckning finns, se nedan • 2001-06-15 - 2001-09-09 S:t Michels Konstmuseum, S:t Michel
 • Inget kärare än vatten och strand - sjön i konsten
 • Samutställning

 • 1997-03-14 - 1997-09-21 Ateneum, Helsingfors
 • Kvinnor i rum
 • Konst ur Ateneums samlingar, 1840 - 1950
 • Samutställning, 28 st konstnärer

 • 1996-12-13 - 1997-03-02  Ateneum, Helsingfors
 • Nytt i Ateneum
 • Nyförvärv och donationer åren 1993 - 1995
 • Samutställning

 • 1996-09-20 - 1996-12-22 Arbetarmuseet, Tammerfors
 • Kooperativets konst
 • Samutställning

 • 1996-06-13 - 1996-08-18 Lönnströms Konstmuseum, Rauma
 • Kvinnan som konstnär
 • Samutställning

 • 1993-10-07 - 1993-11-07 Åbos Konstmuseum, Åbo
 • Finländsk konst från 1940 - 1950-talet, se Tavestehus utställning nedan
 • Samutställning

 • 1993-06-03 - 1993-09-26 Tavastehus Konstmuseum, Tavastehus
 • Finländsk konst från 1940 - 1950-talet
 • Samutställning,  6 st målningar av Elga, katalog finns (ISBN 952-9556-16-0)

 • 1987-10-02 - 1988-02-21 Vandringsutställning
 • Tavestehus Konstmuseum 871002-871108
 • Imatras Konstmuseum 871114-871129
 • Uleåborgs Konstmuseum 880115-880221
 • Bilder från Ekas väggar
 • Samutställning

 • 1986-02-24 - 1986-03-16  Ateneum, Helsingfors
 • Målarförbundet
 • Samutställning


 • 1984-07-06 - 1984-07-15 Ruoveden Taideyhdistys, Ruovesis konstförening, Ruovesi • 1984-03-26 - 1984-04-06 Grönqvists hus, Esplanaden, Helsingfors
 • Målarförbundet
 • Samutställning

 • 1984 Vandringsutställning i Finland
 • Expressionister på 1940-talet, Sinebrychoffs Konstmuseum nedan
 • Samutställning

 • 1983-02-24 - 1983-03-27 Sinebrychoffs Konstmuseum, Helsingfors
 • Expressionister på 1940-talet
 • Samutställning

 • 1982-04-19 - 1982-04-27  Kirkkopuiston tyttökoulu, Helsingfors
 • Målarförbundet
 • Samutställning

 • 1980-10-23 - 1980-12-09 Ruovesi, Virdois stadshus, Gösta Serlachius Konstmuseum i Mänttä, Tammerfors Konstmuseum i Tammerfors 
 • Ruovesi skildrat av konstnärer
 • Samutställning

 • 1980 S:t Michels Konstmuseum, S:t Michel
 • Samutställning av verk från 1940-1960

 • 1979-11-17 - 1979-12-02  Finnforum, Helsingfors
 • Självporträtt
 • Samutställning

 •  1979-02-03 - 1979-02-18  Galerie Phergus, Bulevarden 22 B, Helsingfors
 • Elga Sesemann, separatutställning
 • 1976-01-31 - 1976-02-11  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Elga Sesemann

 • 1974-07-12 - 1974-07-21 Ruoveden Taideyhdistys, Ruovesis konstförening, Ruovesi

 • 1972-11-25 - 1972-12-06  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Elga Sesemann

 • 1970-09-26  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Elga Sesemann


 • 1970-04-24 - 1970-05-03 Wainö Aaltos museum, Åbo
 • Åbos Universitets konstsamling
 • Samutställning

 • 1969-11-08 - 1969-11-23  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Gammalt och nytt: målarkonst i Finland
 • Samutställning

 • 1969-02-15  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Gouacher
 • Elga Sesemann • 1968-12-08 - 1969-01-19  Galerie Schloss Remseck, Stuttgart, Tyskland
 • Elga Sesemann, separatutställning
 • 31 verk
 • Broschyr finns
 • 1966-11-27 - 1966-12-04 Konst i hemmet, Föreningshuset, Tervakoski
 • Samutställning

 • 1966-10-22  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Elga Sesemann, 26 verk

 • 1963-03-03 - 1963-03-10 Yrkesskolans aula, Sankt Michel
 • Sankt Michels 125-årsjubileum
 • Samutställning • 1960-04-08 - 1960-04-18 Taidesalonki Husa, Hämeenkatu 18, Tammerfors
 • Elga Sesemann, separatutställning, 22 verk

 • 1959-03-08 - 1959-03-15  Sankt Michel
 • Sankt Michels Konstförenings årsutställning
 • Samutställning


 • 1956-04-15 - 1956-04-22  Sankt Michel
 • Sankt Michels Konstförenings årsutställning
 • Samutställning


 • 1955-03-13 - 1955-03-20 Sankt Michels konstförening, Sankt Michel
 • Samutställning, Elga Sesemann 3 verk, Seppo Näätänen 2 verk

 • 1954-03-21 - 1952-03-28 Flickläroverkets festsal, Sankt Michel
 • Sankt Michels Konstförenings årsutställning
 • Samutställning


 • 1953-10-31 Tammerfors Kirjastotalo, Tammerfors
 • Parutställning, Elga Sesemann 19 verk, Seppo Näätänen 12 verk.

 • 1953-03-22 - 1952-03-29 Flickläroverkets festsal, Sankt Michel
 • Sankt Michels Konstförenings årsutställning
 • Samutställning


 • 1953 Näyttely, Tammerfors
 • Parutställning Elga Sesemann och Seppo Näätänen
Prislistan, 600 mark före 1963 motsvarar grovt räknat 1 euro
Prislistan, 600 mark före 1963 motsvarar grovt räknat 1 euro
 • 1952-03-23 - 1952-03-30 Flickläroverkets festsal, Sankt Michel
 • Sankt Michels Konstförenings årsutställning
 • Samutställning • 1952-01-19 Tammerfors Kirjastotalo, Tammerfors
 • Parutställning, Elga Sesemann 24 verk, Seppo Näätänen 14 verk. • 1950-10 Tammerfors
 • Parutställning, Elga Sesemann och Seppo Näätänen • 1950-04-02 - 1950-04-15  Lahtis Konsthall, Lahtis
 • Finska konstnärsförbundet
 • Samutställning

 • 1950-03-19 - 1950-03-26   Sankt Michels rådsal, Sankt Michel

 • Sankt Michels Konstförenings årsutställning
 • Samutställning


 • 1949-11-07 - 1949-11-14 Konstutställning, Elantos klubblokal, Helsingfors
 • Samutställning


 • 1949-10-29 - 1949-11-13  De ungas utställning, Helsingfors Konsthall, Helsingfors
 • Samutställning, Elga Sesemann 3 verk


 • 1949-03-20 - 1949-03-27 Sankt Michels rådsal, Sankt Michel
 • Sankt Michels Konstförenings årsutställning
 • Samutställning


 • 1948-11-06 - 1948-11-21   Tammerfors Konstmuseum, Tammerfors
 • Tammerfors Konstförenings 50-års-jubileumsutställning
 • Samutställning


 • 1948-04-16 - 1948-04-29  Konsthallen, Helsingfors
 • Finska konstnärernas 54:e årsutställning
 • Samutställning

 • 1948-02  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Hundra konstverk
 • Samutställning

 • 1947-10  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Samutställning, Viktor Dalby, Per Åke Laurén, Seppo Näätänen, Elga Sesemann, Werner Åström

 • 1947   Finsk konst i svenska hem, Finlandsveckan 1947, Konstakademien, Stockholm
 • Samutställning


 • 1947-09  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Höstutställning
 • Samutställning, Elga Sesemann 8 verk, Seppo Näätänen 4 verk

 • 1947-05 - 1947-06  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Samutställning


 • 1947-04-19 - 1947-04-23  Sankt Michels rådsal, Sankt Michel


 • 1947-04-18 - 1947-05-18   Liljevalchs Konsthall, Stockholm
 • Nordiska Konstförbundet
 • Samutställning
 • Utställningskatalog finns, Elga Sesemann representerad med två målningar, "I väntrummet" (1945), "Bro" (1946), ej avbildade i katalogen. • 1947-03-15 - 1947-03-30  Konsthallen, Helsingfors
 • Finska konstnärernas 53:e årsutställning
 • Samutställning • 1947-01-11 - 1947-01-19 Tampereen Kirjastotalon, Tammerfors
 • Elga Sesemann, 35 verk


Inbjudningskort till vernisage och reklamaffisch • 1947-01  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Vinterutställning
 • Samutställning


 • 1946-12  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Samutställning


 • 1946-09-28 - 1946-10-20   De ungas utställning, Helsingfors Konsthall, Helsingfors
 • Samsutställning, Elga Sesemann 3 verk, Seppo Näätänen 3 verk


 • 1946  Galerie Hörhammer, Helsingfors
 • Höstutställning
 • Samutställning • 1946-06-08 - 1946-07-08  Kunstnernes Hus, Oslo
 • Nordisk Kunstforbunds utstilling: maleri og skulptur
 • Samutställning • 1946-05-04 - 1946-05-19  Helsingfors Konsthall, Helsingfors
 • Finska konstnärernas 52:a årsutställning
 • Samutställning

 • 1946-04-06 - 1946-04-28  Helsingfors Konsthall, Helsingfors
 • Finska konstföreningens 100-årsjubileumsutställning
 • Samutställning

 • 1945 Konstsalongen, Helsingfors
 • Utställning till förmån för "Fond för Finlands svenska bildkonstnärer och tonsättare"
 • Samutställning
 • 1945-03-17  Konstsalongen, Unionsgatan 28, Helsingfors
 • Elga Sesemann, Elgas första separatutställning
 • "1945 zeigte eine der führenden Galerien in Helsinki ihre erste Einzelausstellung, die etwa fünfzig Arbeiten umfasste. Dieser Ausstellung wurde eine ungewöhnlich grosse Aufmerksamkeit zuteil." (ur broschyren för utställningen i Stuttgart)
 • 52 verk 
 • 1944-12-02 - 1944-12-05 Lahtis
 • Samutställning • 1944-10-07 - 1944-10-29  Höstutställning, Helsingfors Konsthall, Helsingfors
 • Samutställning


 • 1943-10-02 - 1943-10-24  De ungas utställning, Helsingfors Konsthall, Helsingfors
 • Elga Sesemanns första utställning. Samutställning