1940 - 1950-tal

Urval av Elga Sesemanns målningar från 1940 - 1950-talet som vi har bild av / kännedom om