Elga Sesemann


Denna sida försöker dokumentera Elga Sesemanns liv och verk och drivs av Helene och Charlotte Lesche, Elga Sesemanns systerdöttrar och dödsboägare. Här finns nu bland annat bilder på ca 200 målningar av Elga Sesemann, många teckningar, skisser, foton och en förteckning över Elga Sesemanns utställningar.