Levnadsbeskrivning

Skriv din text här ...


Här ska vi försöka berätta om Elgas liv. Tyvärr kommer det att finnas luckor och skeenden som vi inte känner till. Upptäcker ni felaktigheter eller brister går det bra att kontakta oss.

Vi är Elgas två år yngre lillasyster Nellys två döttrar. Även om vi är födda och uppvuxna i Stockholm så har vi spenderat mycket tid i Finland. Dels alla sommar- och jullov i vår pappas lägenhet i Helsingfors, i vilken Elga bodde under vinterhalvåret från 1964 och året runt de sista tre åren då hon var för sjuk för att åka till Ruovesi. Dels i Elgas hus i Ruovesi under några veckor varje sommar, från tidigt 60-tal och framåt.

Vi är svenskspråkiga men vi talade finska med Elga. Elgas förstaspråk blev finska, hon gick i finsk skola, hon talade finska med sin syster och sin man. Men som liten talade hon först tyska och hon talade tyska med nästan alla släktingar. Med sin pappa talade hon ryska. Förklaring till detta hittar vi i släktens historia vilket vi ska försöka berätta lite om.

Elgas mamma Olga och pappa Edgar, har till stor del samma släkt, de var kusiner. Olgas pappa var bror med Edgars pappa.

Olgas mamma var Adéle Bandholtz, Edgars mamma var Charlotte Frankenhaeuser, båda från, likt Sesemann, tyskättade viborgska släkter som kräver mångdimensionella släktträd.

Då Viborg förloras till Ryssland 1710 flyttar en del av de tyskättade till Borgå, en del blir kvar och en del börjar flytta till det framväxande St Petersburg. Viborg återförs till Finland i samband med bildandet av storfurstendömet Finland 1811 och är Finlands näst största stad vid Finlands självständighet 1917 och fram till 1939. Förorten Tienhaara ("vägskäl" på svenska), där Elga växte upp, ca sex kilometer väster om Viborg, evakueras tillsammans med staden under vinterkriget 1939-1940 och avträdes till Ryssland den 13:e mars 1940. Staden återerövras av Finland 1941, viss återflyttning sker, men faller till Ryssland återigen 1944.

Viborgs öde har gjort att dessa släkter idag knappt alls finns kvar i Viborg.

Elgas mamma Olga föddes 1895 i Gori, Georgien, då Ryssland. Elgas pappa Edgar föddes sex år tidigare i Tbilisi, Georgien, ca 50 km öster om Gori.

Deras gemensamma farfar Georg Hermann Sesemann, boende i St Petersburg, hade tolv barn varav nio söner. I slutet av 1880-talet flyttar familjerna till fyra av sönerna, däribland Olgas och Edgars föräldrar, till Gori i Georgien, då Ryssland. Där bygger de upp en såg tillsammans med en femte son som redan är etablerad i Georgien.